Stěhování psů

05 / 02 / 2014

Stěhování psů není samozřejmostí a neměli bychom zapomínat, že i pro našeho mazlíčka je to velká změna.Můžeme však sebe i svého pejska na tuto změnu postupně připravit a zabránit tak zbytečnému šoku z nového prostředí. Jak by tedy mělo správně stehování psů probíhat?

To, kam se stěhujete, jistě víte. Ale máte zjištěno, kde je v novém bydlišti veterinář a zda vás přijme mezi své pacienty? Neměli bychom tuto návštěvu odkládat a ideálně ještě před stěhováním přenést k novému veterináři zdravotní kartu našeho psa. Pokud máte zkušenost, že váš pejsek špatně snáší změny, informujte se právě u veterináře, jak náročný stěhovací den psovi ulehčit a zda je pes ve správné kondici, aby změnu prostředí snesl bez větších problémů.

Při stěhování nastává celkem veliké kolečko po úřadech, bankách a pojišťovnách. Všude chtějí aktualizovat nové údaje. Nezapomeňte proto ani na vašeho psího spolubydlícího, za kterého musíte platit zákonem stanovené poplatky. Konkrétně se této povinnosti věnuje Zákon 565/1990 Sb. O místních poplatcích, § 2, odstavec 4:

„Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.“

Váš pes si musí zvyknout na nové bydlení i na nová místa pro procházky. To, aby si zvykl na nové prostředí můžete podpořit i tím, že pokaždé, když na nové místo pojedete, ho vezmete sebou. Pro psa se již místo nestane zcela neznámým a postupně si přivykne.

Důležité také je, abyste nezapomněli na zázemí vašeho psa. Nechce někde na vrchu stěhovací krabice jeho oblíbenou deku na spaní, misku na jídlo a hračku. Až budete vybalovat , určete mu jeho nové místečko a „zabydlete ho“.

Dalším bodem je okolí vašeho bydliště. Víte, jaké jsou možnosti pro venčení ve vašem okolí? Je tam park, kam si se svým čtyřnohým kamarádem můžete vyjít? Je někde blízko možnost výcviku? Jistě prospěje vám oběma, když se na chvilku odpoutáte od stěhovacího stresu, vyjdete ven na čerstvý vzduch a společně prozkoumáte okolí vašeho nového bydliště.

Pokud budete mít se svým psem trpělivost, jistě si postupně přivykne novému prostředí a stěhování pro něj nebude stresem, ale možností pro nové procházky a výlety!